Veiligheid

Als scoutinggroep hechten wij veel waarde aan de veiligheid binnen onze groep.
Om de veiligheid te waarborgen hanteren wij enkele voorwaarden:
– ieder lid van 18 jaar en ouder, beschikt over een geldig VOG
– We onderschrijven de gedragscode van Scouting Nederland
– we hanteren een aanstellingsbeleid, zoals aangeven door scouting Nederland. Zie daarvoor: Aanname beleid Scouting Nederland
– We hebben een vertrouwenspersoon, deze is te bereiken via info@scoutingdnhartel.nl. Geef in de titel van uw mail aan dat het bedoeld is voor de vertrouwenspersoon.