Afmelden lidmaatschap

Afmelden
We hopen natuurlijk dat je een leuke tijd hebt bij Scouting d’n Hartel. Mocht je twijfelen of je wilt stoppen en hier nog een keer iemand van het bestuur over willen spreken, kun je mailen naar info@scoutingdnhartel.nl.
Mocht je echt willen stoppen, kun je ook een mail sturen aan het bestuur (info@scoutingdnhartel.nlen je eigen leidingteam. Vermeld hierin de naam van het lid, de speltak waarin het lid zit, de reden van stoppen en de ingangsdatum van de afmelding. Wij zullen vervolgens zorgen voor een correcte administratieve afhandeling.We hanteren hierbij een opzegtermijn van 1 maand die ingaat op de 1ste van de volgende maand. Een afmelding die op 6 mei is verzonden, zal ingaan op 1 juli. In het geval er deelname is aan een (zomer)kamp, kunnen wij de afmelding niet eerder doorvoeren dan de maand nadat het kamp heeft plaats gevonden, in verband met verzekeringen.